Hlavná stránka | Objednávkový list | Kontakt
Nádherná séria miniatúrnych koruniek.

Hlavná stránka

Tu objednať

Zbierka

História

Garancie

Koruny Európy

Prvé koruny sa objavili na starovekom Východe. Už vladári starovekého Egypta a Grécka na čele nosili rôzne ozdoby, ale až perzskí králi začali nosiť uzavreté koruny tzv. tiáry. Tento tvar použili neskôr aj byzantskí cisári a pápeži, ktorí nosili trojitú tiáru.

Rímski cisári na svojich hlavách nosili čelenku, alebo vavrínový veniec, ktorý symbolizoval moc imperátora. Germánski vladári zase nosili čelenku alebo prilbu. Za éry Karolínskej dynastie používali uzavreté koruny, na ktorých sa klenie jeden alebo viac oblúkov.

Ďalej k objednávke >>

S bohatými historickými informáciami!
Copyright © 2004 Múzejná Galéria
Múzejná Galéria s.r.o.